ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

Škola je registrována pod názvem Základní škola a Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí.

Budova školy byla poprvé otevřena 1.10.1973. Od 1.1.1993 má škola právní subjektivitu. Od 1.1.2012 – ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Od 1.ledna 1993 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou IČO 46750321. Zřizovatelem je město Jablonné v Podještědí na jehož území se škola rozkládá.

Stávající budova školy byla otevřena 1.října 1973.Je koncipována jako osmnácti třídní (1. a 2.stupeň) s odbornými učebnami na fyziku a chemii, hudební a výtvarnou výchovu, cvičnou kuchyňkou, dvěma dílnami a dvěma tělocvičnami. Dále jsou v budově tři třídy školní družiny, žákovská knihovna a školní kuchyň s jídelnou, dvě počítačové učebny, atd.

Vzhledem k potřebám modernizace vybavení školy,byly zřízeny dvě počítačové učebny – pro první stupeň v prostorách žákovské knihovny;pro druhý stupeň v bývalé učebně na hudební a výtvarnou výchovu.

Na prvním stupni jsou dva kabinety a na druhém stupni jsou odborné kabinety pro přírodopis,výtvarnou výchovu,matematiku,český jazyk,dějepis,zeměpis, chemii a fyziku.

Kapacita školy byla určena až na 600 žáků.

Prostorové podmínky školy nejsou optimální.Chybí především skladové prostory,uvítali bychom možnost rozšířit počty odborných učeben.Byla vypracována studie,která řeší tento problém přístavbou dalšího bloku,ve kterém se počítá se devíti třídami s příslušenstvím a skladovými prostory.

Ve školním roce 2016-2017 je zřízeno 18 tříd a 3 oddělení školní družiny.

Školu v současnosti navštěvuje 395 žáků.

Výuka probíhá ve všech ročnících dle ŠVP ZV – „Cesta k poznání“.

 Počet dojíždějících žáků z okolních obcích se v posledních letech ustálil a tvoří asi čtvrtinu.Žáci dojíždějí z Postřelné,Velkého Valtinova,Heřmanic, Petrovic, Kněžic,Janovic,Lvové,Rynoltic.

Technický stav budovy se postupně modernizuje a vylepšuje ve spolupráci s městem.

Kromě výuky škola poskytuje mimoškolní aktivity.

Sportovní kroužky rozvíjejí svou činnost pod hlavičkou ŠSK ZŠ

(Školní sportovní klub) – vedoucí Mgr. Petr Kopřiva.

Oddíly sportovní

lehká atletika: starší – Mgr. Petr Kopřiva, mladší – Mgr. Ludmila Králíková, Mgr. Martin Králík, Mgr. Lenka Žuchová , Mgr. Iva Kotková

florbal: Mgr. Stanislav Pergl

stolní tenis: Mgr. Ivan Vastl

taneční kroužek: Bc. Petra Jandáková, Mgr. Pavlína Perglová, Monika Jandáková

tenis: p. Ladislav Hrubý

kopaná: p. Marek Holub

karate: p. Josef Kratochvíl

gymnastika: p. Jaroslav Čaban

Zájmové oddíly

keramický kroužek: Mgr. Stanislava Serdelová

výuka Aj pro 1. a 2. r.: Mgr. Miluše Rejmanová

včelaři: p. Vrána

ZUŠ

výuka v ZUŠ: vedoucí:  Mgr. Lucie Martinková

obory hudební, výtvarné, literárně - dramatické

Mezinárodní spolupráce s partnerskou školou z Boleslawiece (Polsko).

Školská rada:

ve složení – předsedkyně Mgr. L. Nováková

členové Mgr. P. Perglová, Ing.arch. J.Mádlová, p. D.Zpěváková,

p. B. Ptáček, Mgr. I. Kotková.

Škola spolupracuje s HV SRPŠ.

 

 

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232