ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

V souladu s § 24. odst. 2, Zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky školy na dny 3. a 4. ledna 2019 z provozních důvodů ředitelské volno.

Mgr. Petr Kopřiva, ředitel školy

Dne 5.6. 2018 jsme se vypravili na školní výlet do  Doks. 

Bližší informace ke sběru papíru:  
Odevzdává se přímo ve sběrném dvoře v Jablonném v Podještědí - Markvartice. Nahlásíte jméno a že je to pro školu, pak dostanete doklad o množství odevzdaného papíru. Tento doklad odevzdáte ve škole p. uč. Rybové.

Z důvodu nemoci výchovné poradkyně Mgr. M. Lemfeldové je zrušena dne 13. 2. 2018 třídní schůzka 9. tříd.

Vážení rodiče

naše škola přechází z důvodu přehlednosti a bezpečnosti k bezhotovostnímu placení většiny částek,

Od listopadu dochází ke změně sběrových pondělků. Sběr papíru, víček a baterií se rozšiřuje na dva termíny v každém měsíci.

V letošním školním roce 2017/2018 pokračujeme ve sběru papíru. Opět budou 1x za měsíc sběrné pondělky ráno 7.30-7.40 (viz přiložené termíny). Případně lze občas i mimo tyto termíny po ústní domluvě.

Budu se těšit, M. Rybová

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná 21.6.2017 v 15 hod. ve třídách 5.A a 4.B.
Program:  1/ příprava prvňáčků pro vstup do školy
               2/ Spolupráce rodiny a školy
               3/ Organizační záležitosti  /družina, stravování, pomůcky apod.) 
Budeme se těšit
   Mgr.M.Rybová a Mgr.S.Serdelová

Prosím nevykládat papír (sběr) za školou bez přítomnosti zaměstnance školy. Od ledna ukládáme sběr 1x za měsíc přímo do garáže za jídelnou. V 7:30 hod. jsem v daný termín vždy přítomna. Pokud je papír vyložen venku, hrozí, že zmokne a tím dojde k jeho znehodnocení a navíc znečištění okolí školy.

Děkuji za pochopení. M. Rybová

Podkategorie

Výchovným poradcem je Mgr. Marie Lemfeldová, email: lemfeldova(zavináč)zsjablonnevp.cz nebo zanechat vzkaz na tel. 487 762 644
• poradenství při výběru školy, pomoc vycházejícím žákům

Výchovným poradcem je Mgr. Marie Lemfeldová, email: lemfeldova(zavináč)zsjablonnevp.cz nebo zanechat vzkaz na tel. 487 762 644

 

GDPR

S osobními údaji dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Lucie Kubíková. Kontaktní údaje: lucie.kubikova(zavinac)dubax.cz, tel. 775992300. Směrnice GDPR

Jablonné v Podještědí

banner jablonnevpJablonné v Podještědí najdete v Lužických horách a bylo založeno v ranném středověku. Nejvýznamějšími stavbami jsou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a zámek Lemberk.
Informace o městě najdete na stránkách http://www.jablonnevp.cz

Kontakty

ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí
U Školy 98
471 25 Jablonné v Podještědí

E-mail: zsjvp(zavinac)email.cz

Sekretariát 487 762 544
Vrátnice 487 754 996
Školní družina 739 035 292
Školní jídelna 487 762 137
Školník 731 495 365
ZUŠ 776 198 232